Jäsenrekisteri

 

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§

 

 

Laatimispäivä           19.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Nimi:                           Sedergrenien Sukuseura ry

Yhteystiedot:              Simo Saarmala,

Sedergrenien Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja

Tähtiniementie 1 as 2, 74130 Iisalmi

                                   p. 0404166551, email: simo.saarmala@gmail.com

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi:                           Kati Rosendahl

Asema:                       Sedergrenien Sukuseura ry:n hallituksen jäsen, jäsenvastaava

Yhteystiedot:              Mutalantie 1, 80710 Lehmo. puh: 050 3600414,

email: katiaulikki@elisanet.fi

 

Nimi:                           Simo Saarmala

Asema:                       Sedergrenien Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja

Yhteystiedot:              Tähtiniementie 1 as 2, 74130 Iisalmi

                                   p. 0404166551, email: simo.saarmala@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Sedergrenien Sukuseura ry:n jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sedergrenien Sukuseura ry:n asioista ja tapahtumista tiedottaminen jäsenille ja yleisesti sukuseuran toiminnan tukeminen. Yhdistyksen jäsenmaksujen kerääminen.

 

Rekisterin tietosisältö

Sedergrenien Sukuseura ry:n jäsenten tunniste- ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), toiminta sukuseurassa sekä jäseneksi liittymisvuosi.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Liittyessään Sedergrenien Sukuseura ry:n jäseneksi henkilö luovuttaa yhteystiedot yhdistykselle.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.