Sanojen käännöksiä ruotsi-suomi

Usein esiintyviä kauppa-lakikielen erikoissanoja, joita on kirjoitettu vaihtelevalla tavalla:

    klander    moite
    skieps    kauppa (köp)
    kiöpe bref    osto, kauppakirja (köp+brev)
    stillingen    hiljaisuus, rauha, vaiteliaisuus
    kiöpe stilling    (köpe st.)
    kiöpe skilling    kauppakillinki (mahd. kirjoitusvirhe ~stilling)
    upbud    lainhuuto, lainhuudatus (v. ~uppbjuda kuuluttaa, kutsua; ponnistaa; kannella; esittää käsittelyyn)
    laagfart    lainhuuto
    beifra    saattaa syytteeseen (~befria vapauttaa)
    beifrit    vapautettu (befriat)
    beifvi
    nybeifrit    vapautettu uudelleen (nybefria)
    begifra sig    vapauttaa itselle
    mineralier    Mahdollisesti kirjaus, jokin hyväksymis- tai allekirjoitustapa
    instämd    syyte
    instämma    olla samaa mieltä; haastaa, syyttää; (mahd.: vahvistaa oikeus)
    stämning    viritys; tunnelma; haaste

Sanastoa
    Huom. Suomennosta ei löydy kaikille sanoille tai sana on väärin

1.1
    ödelämbnade        autioitunut, autioksi jäänyt tila
    fryhret            verovapaus
    förfallen        ränsistynyt, rappeutunut, hoitamaton, viljelemätön
    lega            maannut (lägga)
    linda            kapalo, kääre; pelto ei hyötykäytössä (kuvainnollisesti)
    dyken            sukeltanut, noussut pintaan
    orodd            itu (rikkaruoho)
    giärs, giärdle        aitaus, pelto (gärde)
    legårdanen        maatila (lägården)
    nödtorttig        ahdistunut; hätä kituva (tortera kiduttaa)
    skogi            metsä
    vedebrend        poltettava puu
    ved            polttopuut
    fiskevattu        kalastusvesi
    giämställe        uimapaikka? (simställe)
    egrot            omaisuus (äger)
    åthniutande        näutinta(oikeus) (åtnjutande)
    samm_gut        yhdessä (sammagut)
    caution            takuut
    exspirerande        päättyvä, umpeutunut
    erläggio        maksaa (erlägga)
    behörigne        pätevä
    mach            teho
    jöfnigit        yhtäsuuri
    anir ystes        ?
    vällborne        hyvin syntynyt; tervetullut? (välkommen)
    höfdingen        haltija, pomo
    engifva            innostava (engiven)
    bemälte            mainittu, kerrottu (bemälde)
    cetification        sertifiointi
    ödnunkhret        autiotilan verovapaus?
    afvachta        odottaa (avvakta)

1.2
    franken            reipas, avoin, ujostelematon    
    beakta            ottaa huomioon, huomioida
    fälla            kaataa, syöstä, tuomita, antaa tuomio, myös: ansa
    någontyds        jotain
    tilltäda        lisätä
    emoet            vastaan; otti vastaan?
    fryhret            verovapaus?
    vidertagit        ottanut uudelleen (tagit vidare), (vidaretagit vallanneet)
    ödelämbnade        autio
    öde            autio
    hemman            maatila, tila, koti
    lagdt blifvit        järjestetty tulevaksi
    nöök            nurkka
    derjämt            lisäksi (derjämt); (jämte kanssa, yhdessä)
    berörde            mainittu, kyseessä oleva
    denninghet        omaisuus? (=egendom?)
    påförde            sovellettu
    likmätigt        tasaisesti; samanlainen, vertainen
    cevolution        ?
    säg-vällbener        helppokulkuinen? (seg =kova, voi tarkoittaa maanlaatua)
    höfding            päällikkö
    förl-åhrs        viime (förledit) vuoden
    cofellning        kassaaminen?
    länsm(an)        nimismies 
    igenom            kautta
    nembdenä        lautamies (nämbden), nimittäin (nämbde)
    besidstiga        lisäksi (besids)
    berömde            kuuluisa
    slägenhet, -en    tasaisuus
    sichtning        näky
    anhålla            anoa, pyytää, pidättää, takavarikoida
    ytterligare        edelleen
    rensaåkning        selvitys
    anställa        tehtävään asettaminen
    bevys            todiste
    meddesla        ilmoittaa (meddela)
    angelägenhet        asunto (lägenhet), kiinteistö, maatila (pieni)
    vydare            edelleen (vidare), seuraavassa, jatkossa
    hant, -en    apulainen
    föredraga        mieluummin; luento, esitys
    kunde            voisi
    den stund        sillä hetkellä
    jämle            samanarvoinen (jämlig)
    förberörde        valmis
    obgsidstningmän        uhmaava? omavaltainen (obstinat)
    intyga            todistaa, vakuutella
    enester            vain, ainakin? (endast)
    råg            ruis
    säde            vilja
    besåås            kylvetty
    tunnor            tynnyrit (-ala)
    nästendels        loppuosa (nästadels)
    sumpig            soinen, kostea
    gyttj            lieju (gyttja)
    jordmås            lokki (kirj.virhe ja tark.: jordmån? maaperä)
    fenstnäm        ?
    äsr            ?
    ängianer        niityt (ängar)
    svant            ?
    cärgas            suo? (kärr)
    kusta            ranta (kust)
    allenast        vain, ainoastaan
    ryska tiden        venäläinen aika, isoviha
    skattlöss        verovapaa
    svagdt            heikko
    odugl(ig)        epäkelpo
    muhlbeteringa        laidunmaa (vasikoille?)
    skogh            metsä, metsäinen
    vähl            hyvin (väl)
    timber            puunhakkuu
    törfved            turve puu
    chiänd            ?
    stöhr            häiriö
    brännveds        polttopuut
    gvarn            mylly
    gvarneställe        myllynpaikka
    tyckiand        lausunto
    förmedling        välitys, sovittelu
    intygan            todistus (intyg)
    meddelt            ilmoittaa (meddela)
    sägvällbene        ? (kts. säg-vällbener helppokulkuinen)
    fumande            ystävällinen (humande)
    ödenäkhet        (tilan) autius
    fremställt        tuotu esille (framställt)

2.
    tiltahlte        puhutella, nimetä (tilltala)
    besådt            kylvää (beså)
    opgräflat        kaivettu?
    medelst            lopulta?
    krante            esille nosto, näyttö?
    näst instundande    seuraavaksi kokoontuva
    trägna            uuttera

3.
    jutekningar        ?
    allmogen        talonpojat, maalais-
    skieds            tapahtuu (ske)
    laagfart        lainhuuto
    utan klander        ilman moitteita
    vederbörlig        maksettava

4.
    ödmjukaste        nöyrin
    härads            kihlakunta
    höfdingen        tuomari, päällikkö
    nembdemän        lautamiehet

5.
    nästledit åhr        kulunut vuosi, viime v.
    tå            ottaa esille (ta)
    tilltalt        se, jota puhutellaan; epäilty, syytetty (tilltal)
    the            =de/det/den? se
    samfält            yhteinen
    bekodt            saanut (bekomma)
    hastra            ?
    besagda            ennen mainittu
    måhl            oikeujuttu, asia (mål)
    emellden        välillä, keskinäinen (emellan)
    således            näin
    likagt            kuten, samoin, yhtä tärkeä (lik aktig)
    försäkra        taata, vakuuttaa
    framdelas        määrätään
    behålla            pitää
    hästen            hevonen
    förlikning        sovittelu
    blifvit            tulla, olla
    thendehl        se osa (den del)
    soin            ?
    rären            ? (räre? harvinainen; taikka  < röra liikuttaa, hämmentää)
    dom            tuomio
    stadfäst        oikeutettu
    klyfning        pilkkominen
    nystämma        virittää, laittaa uudestaan
    ecoär            tontti, maa-alue; omistus, omaisuus (äga)        
    måll            sapluuna, malli
    företags        yritys
    upstålte sig        ? >uppstå sig > saada alkunsa, nousta kuolleista?
    kärande            kantava, hakija
    sulan            pohja
    upstålte sig å k    ärande sulan    johtuen kantajan taustasta
    skröplighet        heikkous
    yfvervaro        läsnäolo (övervaro)
    uti M.N:s yfvervaro    M.N:n poissaollessa
    hölunda            niitty (hö=heinä, lund=lehto)
    förlikts        ratkaissut, sovittanut
    utan vidare opnighet    ilman muuta
    vänlighetdela        ystävällisesti jakaa
    efterrättelse        jälkioikaisu, -korjaus (efter rättelse)
    antecknades        merkittiin, kirjoitettiin
    sårads            sårad= haavoittunut
    livskrevad        elämään kuuluen (liv elämä, krävad vaatima)
    fristiraren        kiusaaja
    skälbetrackde        perusteli
    förordnad        asetettu
    jemte            yhdessä
    adjunglsade        apulainen? (adjungera=kutsua apulaiseksi)
    tireme            ? treme?
    ocrälduga        epäkelpo? (o= epä, kräl= ryömiä, hiipiä, duga= kelvata)
    begiäran        vaatimus (begäran)
    förrätta        toimittaa
    områede            tontti, tila, ympäristö (område)
    dehlning        osittaminen, jako (delning)

6.
    uptekning        kirjaaminen
    värdering        hinnan arviointi
    gvarlåtenskap        jäämistö
    rederbörande        vastuullisena
    annante            vakuuttaminen? (toisen puolesta?)
    gjöromålet        toimi, puuha

7.
    kiöpe bref        osto, kauppakirja (köp+brev)
    ecguar            omaisuus (ägare=omistaja)
    omgädja            läheiset "ympärillä"
    omgudja            läheiset, "ympärillä olevat" (omgjorda =vyöttää)
    äng            niitty
    therumkå        ?
    lydende            kuuluvainen; tottelevainen
    lyder            "valaista", todistaa, toteen näyttää
    råto och tåmro        ?
    makeähtenskapet        avioliitto
    gamla befiningar    Irtain omaisuus, paikalle jätetty tavara?
    sammangut        yhteensä (tilsammans?)
    utsådt stäg sädet    kylvetty viljapellon sarka (kylvetty ja kasvussa)
    omtalte            puheena ollut (asia)
    katade            ?
    timreved        puutavara
    säyandes        sanomiset, lausunnot (sägande?)
    arfringar        perinnöt
    äferan            kauppa; asia (äfär)
    formältnä        edellä mainuttu?
    förnögd            riittävästi, tarpeeksi
    utfästerden        luvattu, sitouduttu
    nesterande        seuraava (nästa)
    stillingen        hiljaisuus, vaiteliaisuus
    enhtigt            yksiselitteinen (entydig?)
    afböreta        vapautua (esim. vastuusta, avböra?)
    Bohags-märckens        (irtaimisto-merkki!) vai puumerkki? "bokstav-märken"
    undersättjande        alle laitettu (sätta under?)
    öfvervaro        paikalla oleminen, läsnä
    bekräfta        vahvistaa
    rägem            "uskottu mies" (>regera hallita)
    eljesticke        eljes =muutoin, ticka =nakuttaa
    tirnlig            ?
    timmer            hirret, tukit
    rircke            ?
    skieps            kauppa (köp)
    mineralier        jokin hyväksymis- tai allekirjoitustapa, merkintä?
    klander            moite
    tråssad skriftekig    lyhennelmä kirjoituksesta
    förlikning        sovittelu
    jemte            yhdessä
    dahl            taalari (rahayksikkö)
    koppermynt        kuparikolikko
    klufvit            jakautunut, halki (kluvet)

8.
    omyndige        ilman puheoikeutta (alaikäiset tvs.)
    samtide            yhdessä, yhtäaikaa
    delaneller        jakajat, jaossa mukana olevat (delarna?)
    hvarutur        ?
    förlikning        sovittelu
    förrät            entinen (förre)
    åthbeders        ?
    utbruten        täytetty, ylitetty?
    spordes            ?
    enligit            lopullisesti (endligen)

9.
    nederest arfne        seuraavat ao. perinnöt
    råto            ?
    kårronårig        tuulinen?
    therunder        ?
    fiärran            kaukainen (fjärran)
    qvarnad qvanställe    mylly, myllynpaikka
    betemma            laiduntaa
    straqt            vahvistaa (strak =jäykkä kankea)
    tilsägen        luvattu (tilsäga =sanoa, käskeä, luvata)
    tånno- närby        ?-lähikylä? 
    råra tjäru beuk        ?
    Kemner?
    tilavcknings?
    sichtre            sellainen? (sicken?)
    giäld            velka (gäld)
    hvar för sig        kullekin omansa, jokainen (var, varje)
    någde            ?
    köprygge        kaupan peruminen
    uti främmande måns    jossakin yllättävässä määrin, suhteessa (mån =määrä)
    samfäct            yksissä tuumin?
    stämma            pitää paikkansa, täsmätä
    föregå            edeltää, kulkea mukana
    ingen stämming föregått    paikkansa pitämätön, ei totta

10.
    sig instälte        saapua, tulla (inställa sig)
    instelte sig        kts. ed.
    tredje resan        kolmas "matka", kolmas lainhuudon käsittelykerta, lopullinen     vahvistus
    upböds            kannella; esittää käsittelyyn (=uppbjuda kutsua; ponnistaa)
    stilling        hiljaisuus, tyyntyminen (stillhet?)
    lösa för den Kiöpe stilling    vapauttaa kauppa-asia hiljaisuudesta, perua kauppa?
    upburit            nostaa rahaa; olla moitteen kohteena (uppbära)
    jämväl            samoin, myös, lisäksi
    in skämma        häpeissään, piloillaan

11.
    erhållit        saanut, vastaanottanut
    juteckning        asiakirjamerkintä, kuvaus, kirjoitus
    åbo            asua
    fordran            vaatimus
    gälla            arvo, olla jonkin arvoinen
    Ligvidation Commissarien Wältrodde    eräs titteli komissaarille
    å ngns vägnar        viran puolesta
    infann            saapua, tulla (infinna)
    anhäll            anoa, pyytää (anhålla)
    måtte beviljas        myönnettäköön
    upbud            kannella; esittää käsittelyyn (=uppbjuda kutsua; ponnistaa)
    beifvil            vastustus? (beivra = nousta vastustamaan, syyttää)
    utfulla            täyttää
    viss lid        tietty vahinko, kärsimys?
    skulds            velka, syy, vahinko
    denfjän
    afbördadt        vapautua jostakin, keventää omatuntoa (avbörda)
    härads            kihlakunta
    prufvade        koeteltu (provade)
    tamtycka        ?
    upböds            kts. ed. upbud
    första resan        mahd. resan / gången, ensi kertaa
    försperdt        estynyt (förspärrad?)

12.    (94§)
    andrage            esittää; lausua, sanoa (andra(ga))
    ärerare            asia (ärende)
    förflega        mennyt, aiempi (förfluten?)
    tillhandlat sig        ostanut itselleen
    gifvit            antanut (ge, givit)
    besitta            omistaa
    besittning        omaisuus, maatila
    tillfalla        saada, langeta jonkun osaksi
    sidstemande        sivuhaastettu (sid-stämmde)
    försålt            myynyt edelleen (försälja)
    Beställa        onko Beställa nimi?! hankkia, tilata; huolehtia
    rela            suhde, kertomus; jakaa? (relation?)
    inläse            kuulua johonkin, laskea mukaan (läsa in?)
    imrände            panna pystyyn, aloittaa, järjestää (inrätta?)
    stämning        tässä: asiakirja? viritys; tunnelma; haaste
    förgå            kulua, mennä hukkaan, vähetä
    inlå(ta)        antautua, ryhtyä johonkin
    käranderne        kantajat (oikeudessa)
    tristden        kolmas (tredje?)
    jansrende        ?
    tillfelande        tilapäinen, mahdollinen; hetkellinen
    pålägga            korottaa hintaa; tässä: lisätään tehtäväksi?
    begifra sig        lainhuudattaa itselle?
    äromål            asioissa
    lösa            päästää, vapauttaa, ratkaista; ostaa (velasta, pantista), maksaa,     lunastaa
    lösande            ratkaisu
    utur hans händer    hänen hallintaansa (käsiinsä)?

13.    (95§)
    lätkastning        väheksytty, jätetty heikompaan asemaan (jaossa)
    förliktes        soviteltu, ratkaistu
    förlikas        sopia, tehdä sovinto
    förklarade        ratkaistu, selvä, selitetty
    nögd            tarpeeksi

14.    (96§)
    försträqt        venähdyttää; auttaa lainalla (försträcka)
    svaranden        vastaaja
    ehuru            vaikka(kin)
    lofvat            luvannut
    lofva            luvata (lova)
    löfte            lupaus
    likväl            kaikesta huolimatta, joka tapauksessa
    ränta            korko
    sedermera        sittemmin
    förråd            varasto, runsaus
    instämd            syyte
    instämma        olla samaa mieltä; haastaa, syyttää; onko: vahvistaa oikeus?
    stämning        viritys; tunnelma; haaste
    fordra            vaatia
    tillstod        hyväksyi (tillstå >)
    budit            viestittää, lähettää? (> bud sanoma, viesti)
    nyckenhet        yksityiskohta, täsmennys?
    nybeifrit        vapautettu uudelleen (nybefriat)
    ustämt            pätemätön (ostämt)
    allenast        yksinään
    bestå            olla, pysyä, säilyä, jatkua, pitää kutinsa
    förlikning        alennus, sovittelu
    tredsko            ?
    inställa sig        saapua, tulla
    inställd        valmis, varautunut
    gälda            maksaa velka

15.        (97§)
    spannemål        vilja (spannmål)
    länt            lainannut (låna)
    författa        kirjoittaa, laatia (kirjelmää)
    bekänt            tunnustaa (bekänna)
    kräende            harminaiheuttaja
    fördenskull        sen tähden että
    fördrag            sopimus, kärsivällisyys
    jöfrigt            ?

16.    (102§)
    tirnandehes        ?
    förägdare        omistajat
    nöd            pula, hätä, pakko, välttämättömyys
    beifrit            vapautettu (befriat)
    beifra            vapauttaa (befria)
    enär            siitä asti kun (när)
    anhålla            pyytää, anoa; pidättää, vangita, takavarikoida
    skillingen        kauppahinnan rahamaksu? 
    erforderlige        vaadittava
    insättning        tilillepano
    numera            nykyään, ei enää
    förmäles        kerrotiin (förmäldes? förmala = tuoda tieto)
    inläst            laskea, lisätä (mukaan)
    ächtenskap        avioliitto
    erfringar        perinnöt
    sres            ?
    upbudit            kantaa? "pöydälle" käsittelyyn; viestittää; lähettää (> bud sanoma,     viesti)
    updragit        saanut aikaan, tuottanut (uppdraga = antaa tehtäväksi, kehottaa)
    ätt            syöttänyt (äta); onko: tilan antaminen edelleen, veljelle?
    afstått            luopunut < avstå luopua, kieltäytyä
    understältes        sysätä, lykätä (underställa)
    entristede        olemassa oleva (existerade?)
    föreämligast        ?
    ansrende        ?
    rärer            ? <(röra) koskettaa, liikuttaa; hämmentää, vatkata, tutkia pohjia myöten
    tillfångan        tilanne, tilapäinen, hetkellä (tillfälle?)
    medge            myöntää, tunnustaa; luvata
    afhandling        käsittely; kirjaus neuvottelusta; sopimus; tutkimus
    utan            vaan; ilman
    gran            (perintö)osuus tilasta, "haara" (= gren?)
    afträdde        poistuivat (oikeussalista)
    avträda            muuttaa kodistaan, kotiseudultaan
    afgiöra            ratkaista, päättää
    fristre            ? vapauttava päätös?
    omförmaldte        uudelleen kerrottu (förmala = tuoda tieto)
    inbördande        sisältö? keskinäinen?
    finna sig ("..till rätta")    totuttautua, kotiutua
    befogad            aiheellinen
    fullföllja        noudattaa tarkasti?
    måhl            oikeujuttu, asia (mål)
    tillkommer        syntyä, kuulua jollekin velvollisuutena
    Hemul            ?
    egenskap        ominausuus
    fordra            vaatia