Poimintoja tutkimuksen lähdemateriaalista

Tässä sivuston osassa on sukututkimuksen lisämateriaalia, kuten hyvin vanhojen tuomio- ja perukirjojen käännöksiä ja myös selityksiä.

1700-luvun henkilöt ja tilat /Kalajoki-alue

Alkusykäys tälle esityksen haaralle tuli vuodenvaihteessa 2019-2020 Pentti Lindholmilta. Häneltä tuli uusia hyvin perusteltuja näkemyksiä Nauha-talon/talojen asukkaista ja omistajista 1700-luvun alusta eteenpäin yli ko. vuosisadan puolivälin. Arvokasta tukea hänelle oli antanut Ritva Lanteri. Saadut vinkit digitaaliseen arkistoon oli ensin käytävä läpi. Löydöt piti peilata aiemmin tutkittuun tietoon, jotta niistä saatava tieto voitiin ottaa sukutauluihin mukaan. Tämän työn jäljiltä seuraavilla sivuilla käydään läpi muutamia 1700-luvun Kalajoen asiakirjoja. Ne koskettavat lähinnä Nauhaa ja Myllylää, viimeisenä on Suvanto-perukirja. Esityksiin kuuluu:

    - Linkki asiakirjaan kansallisessa digitaalisessa arkistossa
    - Alkuperäisteksti ruotsinkielisenä
    - Käännös suomeksi, osittain tai selostuksena, olennaisin osin, kuten nimet
    - Huomioita, vertailuja, arvioita tulkinnan tekemiseksi
    - Sanastoa, käsin kirjoitetussa  muodossa, suomenkielinen vaste, usein arvauksena.

Huomautettakoon mahdollisista ja ilmeisistä virheistä, joita esiintyy jo käsikirjoituksessa eikä niitä ole edes yritetty korjata. Välttämättä alkuperäistä teksiä ei ole pystytty lukemaan kirjaimellisesti oikein. Suoraa käännöstä ei ole ehkä ole mahdollista tehdä, merkitys tai varsinainen ajatuksen kulku voi olla "kätkettynä", varsinkin tuomiokirjoissa ja mitä vanhemmasta asiakirjasta on kysymys.

Mahdollisista kommenteista on suositeltavaa antaa heti palautetta seuraavalla lomakkeella.


Haluan antaa palautetta sukututkimuksen lisämateriaaliin liittyen