Lisäsivu /Sukututkimus

2.3.2022

Uutta sukutietoa on sivulla "Muu Sedergreniin useasti liittyvä suku". Koska eräistä monille läheisistä muista suvuista löytyy Sedergren henkilö tai henkilöitä, on paikallaan kertoa näistä suvuista jotakin. Merkittävän hyvin tietoa ja kuvauksia löytyy herännäisyysmies Johan Poikosesta 1796-1867. Sukutaulut hänen jälkeensä esitetään em. sivulla  ja tarjolla on Taulut / Tabeller myös ruotsiksi (osittain), sillä jälkeläisiä on siirtynyt useita Ruotsiin.